Geef ouderen hun zelfbeschikkingsrecht terug! Het Parool; 25 mei 2020

https://www.parool.nl/columns-opinie/geef-ouderen-de-ruimte-om-zelf-risico-te-nemen~be1554161/