2 juni 2014 - Babyboom!

Altijd goed om tijdens een vakantie in China, de spreekbuis van de regering weer eens te lezen. De wereld kan in brand staan, of over China heen vallen in verband met territoriale disputen of een andere vorm van machtsvertoon, de China Daily blijft altijd optimistisch.
En voor honderd procent achter ieder regeringsbesluit staan. Hoe omstreden dat ook is. Mocht je als toeschouwer zo je twijfels hebben, de China Daily neemt ze graag weg.
Zeker niet omstreden is het besluit van Peking om ouders voortaan toe te staan twee kinderen te krijgen. Mits een van de ouders zelf enig kind is. Kortom: de zo gehate eenkind-politiek is begin dit jaar op de schop gegaan. En dat heeft meteen al grote gevolgen, aldus de krant.
Ziekenhuizen in Peking bereiden zich inmiddels voor op een babyboom. De autoriteiten verwachten dat er de komende vijf jaar in de Chinese hoofdstad alleen al, 270 duizend extra babies zullen worden geboren. Dat is meer dan het aantal inwoners van bijvoorbeeld een stad als Eindhoven (220 duizend).
Het is dus alle hens aan dek. De ziekenhuizen worden gesommeerd vooral meer bedden te reserveren voor vrouwen boven de dertig, omdat die een verhoogd risico op complicaties hebben. In Nederland zijn bijna alle hoogopgeleide zwangere vrouwen boven de dertig en is dat volkomen normaal. Maar in China ben je dan al be-hoor-lijk oud.
Bovendien krijgen vrouwen boven de 35 een verplichte voorlichting over alle complicaties die ze kunnen oplopen bij zwangerschap. Van endocriene aandoeningen (problemen met de bijnieren, geslachtsorganen, schildklier en alvleesklier) tot diabetes. Niet bepaald een aanmoediging to put it mildly… als ik dat allemaal had geweten tijdens de zwangerschap was ik negen maanden in bed gaan liggen.

Vergrijzing, onevenwichtigheid en vondelingen
Waarom heeft China besloten om de teugels te laten vieren? De belangrijkste reden: vanaf 2025 zullen er te weinig jongeren tussen de 19 en 24 jaar zijn om de fabrieken draaiende te houden en om het groot aantal staatspensioenen te kunnen betalen. De vergrijzing neemt ondertussen in rap tempo toe.
Daarnaast is de verhouding tussen mannen en vrouwen nogal uit het lood geslagen: In 2012 werden er 100 meisjes geboren op 117,7 jongens terwijl dat 100 meisjes op 103 jongens hadden moeten zijn. En op het platteland zijn de verhoudingen nog schever, omdat men daar nog altijd geneigd is een vrouwelijke foetus te aborteren. Vrouwen worden niet geacht een boerenbedrijf te runnen later, daar heb je een manlijke erfgenaam voor nodig. Het gevolg: een groot overschot aan mannen die geen huwbare vrouw kunnen vinden…
Een ander negatief gevolg van de eenkind-politiek is het grote aantal baby's - meestal meisjes - dat nog altijd te vondeling wordt gelegd. Vaak gewoon langs de kant van de weg. Dat schreeuwde om actie en verspreid over het land zijn er nu 25 kindertehuizen met een babyluik. Iedere provincie moet er minimaal twee hebben.
Een baby kan via een luik in een bedje of couveuse worden gelegd en wordt vijf tot tien minuten later opgehaald. Zo kunnen ouders hun kind veilig en anoniem achterlaten.
Het is een groot succes en naar schatting worden er jaarlijks op deze manier tienduizend baby's afgestaan. Een kindertehuis in de stad Guangzhou moest zijn luik onlangs zelfs even sluiten, omdat er te veel gebruik van werd gemaakt. Sinds januari kreeg het tehuis er 262 vondelingen bij. Het had plaats voor duizend kinderen maar opeens waren het er al 1121, meldde de BBC. Daarnaast werden er in Guangzhou al 1274 kinderen in pleeggezinnen opgevangen.
Veel achterblijvers in tehuizen zijn kinderen met een ziekte of een handicap. Twee Nederlandse vriendinnen van me uit Shanghai, wilden graag zo'n hulpbehoevend kindje adopteren. Maar de regels voor adoptie zijn inmiddels zo aangescherpt en de procedure duurt zo lang, dat een van de vrouwen alweer terug is in Nederland. En de ander heeft het min of meer opgegeven. Deze ontwikkeling is onbegrijpelijk en doodzonde. Je zou willen dat de China Daily daar ook eens aandacht aan besteedt.